C2C Solutions Group s.r.o.

Poradenství, vzdělávání, organizace eventů.
WWW
http://c2csolutions.cz/
Telefon
777287405
Hlavní krátké sdělení zákazníkům
Konzultace a příprava startegií v oblasti HR.
Jak nás postihla krize
Všechny akce, které byly naplánovány v našich kalendářích byly zrušeny do dovolání. Šlo o konference, workshopy s semináře. Velká konference na téma podnikání v Agri-Food Industry.
Jak mohou zákazníci využít naše služby
On-line. Můžeme si zavolat a vymyslet :)
company-photo